Stasjonært Vakthold

 

Benyttes blant annet til resepsjonsarbeide, adgangskontroll, stikkprøvekontroll, områdesikring av et fast område hele døgnet eller deler av det.

 

Til eksempel har vi ofte vært ute og sikret bygg og anleggsområder da disse ofte kan tiltrekke uroelementer herunder hærverk og eventyrsøkere.

 

Stasjonært vakthold brukes også til blant annet stikkprøvekontroll og svinnkontroll på arbeidsplasser, samt butikker, kjøpesenter, større kiosker etc.

 

Arbeidet utføres av godkjente vektere, enten i sivil eller uniform avhengig av oppdragsgivers ønsker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYNSET 

VAKTSELSKAP

 

Vektertjenester, Hundetjeneste, Alarm, Itv, Teknisk montering av sporingsutstyr på kjøretøy, Verditransport, Snøscooter, Hyttevakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan også utføre parkeringsvakthold dersom dette er ønskelig dette blir etter de gjeldende normer men av en stasjonærvekter etter avtale med oppdragsgiver(ere)